Časopis Ruský jazyk v centre Európy na svojich stránkach už 25 rokov mapuje aktuálne problémy rusistiky, analyzuje literárnovedné, lingvistické i metodické otázky syntetickej umeleckej kultúry, prezentuje kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie.

Dňa 01. júna 2024 sa konalo medzinárodné online stretnutie redakčnej rady za účasti jej členov:

Ruská federácia: prof. V.V. Prozorov, DrSc., doc. M. Yaskevich, CSc., doc. manželia Korenkovci, CSc.

Španielsko: prof. R. Gussamana, DrSc.

Írsko: Mgr. L. Snigireva

Bielorusko: doc. O. Poletaeva, CSc.

Bulharsko: prof. L. Coneva, DrSc.

Uzbekistan: doc. B. Gafurov, DrSc.

Slovensko: PhDr. E. Borisova, PhD., Mgr. D. Kazimír, PhD., PhDr. M. Bujňák, PhDr. M. Barčáková a  šéfredaktorka časopisu prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

Na zasadnutí sa rokovalo o nadchádzajúcom jubileu, o 25. výročí časopisu Ruský jazyk v centre Európy, ktoré si spoločne pripomenieme na ARS FÓRE v dňoch 10. – 11. októbra 2024 v Ružomberku.

Redakčná rada sa zaoberala aj otázkami obsahovej stránky budúceho čísla časopisu, témami, ktoré budú prezentovať jednotliví redaktori.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar