Registrácia členov ARS:

https://forms.gle/LTF7dubqxwRfmwJc6

Prihlaska_clen_ARS

 

Povinnosť platiť členské príspevky vyplýva členom Asociácie rusistov Slovenska z čl. 4 bodu 2 písmena c Stanov Asociácie rusistov Slovenska.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Členské príspevky sa platia jedenkrát ročne prevodom na účet asociácie. Členské príspevky za rok 2024 treba uhradiť najneskôr do konca septembra 2024. Členské príspevky sa uhrádzajú nasledovne:

Zamestnaní členovia (v pracovnom pomere a dôchodcovia v pracovnom pomere)

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX

SUMA: 20 eur 

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členské, napr.: 072024

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte: priezvisko + meno + zamestnávateľ, napr.: VESELÝ JÁN, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Trenčín

 

Dôchodcovia (na aktívnom dôchodku, bez pracovného pomeru)

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX

SUMA: 5 eur

VARIABILNÝ SYMBOL v tvare mesiac + rok, za ktorý platíte členské, napr.: 072024

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte: priezvisko + meno + adresa bydliska + dôchodca, napr.: VESELÝ JÁN, Račianska 2, Bratislava, dôchodca

UVEDENIE VARIABILNÉHO SYMBOLU, MENA A PRIEZVISKA A PRACOVISKA (BYDLISKA) zohráva dôležitú úlohu v registrácii uvedeného poplatku k príslušnému členovi asociácie.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar