DOBRÉ SLOVO RUSISTOM-PEDAGÓGOM VŠETKÝCH VZDELÁVACÍCH RANGOV

Máme za sebou boľavý akademický i školský rok. V ohni pandémie a iných súčasných ziel sme mnoho stratili.

No ja dnes ďakujem za nezničiteľnosť nášho záujmu o KULTÚRU, ktorej súčasťou je JAZYK. Ďakujem vám, vystupujúcim i počúvajúcim, za RUSKÉ SOBOTY, ďakujem  za vzájomnú spolupatričnosť, za existenciu  vzájomnej žičlivosti a porozumenia. Nech sú s nami aj naďalej.

Chceme sa stretnúť – vidieť a podať si ruky – na ARS fóre 8. a 9. októbra 2021. Privíta nás krásna škola s múdrymi učiteľmi a ich otvorenými hodinami, ruská školská knižnica s knižnými darmi významných slovenských rusistov, pozdraví nás osobne prorektorka Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzity v Moskve – akademička Ruskej akadémie vzdelávania prof. Taťjana Vladimirovna Kortava, DrSc.. Predstaví sa nové vedenie Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruského domu v Bratislave, spoločne budeme realizovať tému fóra: UČÍME SA UČIŤ. Pozýva nás hotel Arman v Nižnej, ktorý už hostil Ruský fond kultúry s jeho podpredsedníčkou Júliou Subbotinovou-Michalkovovou a nás mnohých pri iných rusistických stretnutiach. Vrátime sa k štúrovským kultúrnym aktivitám na slovenských dedinách večer na recepcii, keď odznie prezentácia žilinskej diplomantky GENIUS LOCI NIŽNEJ a členov Divadielka poézie po 3O rokoch.

Dostojevskij, Jesenin, Achmatovová… v podaní bývalých študentov, dnes učiteľov, podnikateľov, riaditeľov závodov… Urobte si z cesty na Oravu prírodný zážitok.

Páni šoféri, ponúknite miesto v svojom aute ďalším štyrom.

Plánujte, rozprávajte sa, riešte, aby nič nebolo zložité, aby  nám spoločné stretnutie prinieslo radosť a poučenie.

Letného slnka vám – nad vami, vo vás, i okolo vás…

A ešte: Vymeňte ľudí, s ktorými strácate čas, za tých, s ktorými strácate pojem o čase.

                                                                                                                                              Eva Kollárová

  1. jún 2021

 

Príhovor prezidentky Asociácie rusistov Slovenska

Tichá radosť z dobrého slova. Áno. Stáva sa nám to. Nie všade a nie príliš často. Ale je to tu. Keď prijímaš i keď dávaš. Také dobré a také čisté. Zrazu si lepší – alebo – chceš byť lepším.

Dlhoročné žičlivé priateľstvá a  návraty, vďačná mladosť, ktorá vstupuje do našich stôp, pocit, že sme tu jeden pre druhého, pre tých, ktorých si možno vážiť a mať rád… to všetko nesie v sebe dobré slovo. Žiada sa mi darovať vám, moji milí priatelia, slová:

МЫ СЕБЯ НЕ ТЕРЯЕМ, МЫ К СЕБЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ!

Áno, áno, vracajme sa aj  na prahu sviatočných dní k tichej radosti dobrého slova a

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

Eva Kollárová

Ikony Andreja Rubľova

Sledujte “Русские субботы”

Научное наследие Е. И. Пассова

Сборник работ Е. И. Пассова “Методика как наука будущего”

 

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar