VÝBOR ARS
od 6. 3. 2020

Prezidentka ARS
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
šéfredaktorka časopisu Русский язык в центре Европы
kollarova@orava.sk
www.evakollarova.sk

Viceprezident ARS
PhDr. Milan Bujňák
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
zodpovedný za oblasť základných a stredných škôl
milan2577@gmail.com

Viceprezident ARS
doc. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
zodpovedný za oblasť vysokých škôl
lubomir.guzi@unipo.sk

Členovia výboru
Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
Gymnázium Lipany
koordinátor styku s médiami a verejnosťou
duskaz@pobox.sk

PhDr. Monika Barčáková
Spojená škola v Nižnej
koordinátorka realizácie podujatí
monikabarcakova1@gmail.com

PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave
koordinátorka stykov so zahraničím
borisova.ekaterin@gmail.com

Mgr. Ing. Inna Horváthová
Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave
koordinátorka činností bilingválnych sekcií
i_horvathova@yahoo.com

Mgr. Alena Koroľová
Súkromná stredná odborná škola v Revúcej
tajomníčka, správkyňa stránky ARS na FB
korolova.alena@gmail.com

PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
ekonóm, správca webovej stránky www.arsk.sk
romano.kvapil@gmail.com

Revízna komisia
doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
predsedníčka revíznej komisie
andrea.grominova@gmail.com

Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
koordinátor realizácie projektov
člen revíznej komisie
martin.lizon@umb.sk

Mgr. Ingrid Valová
Štátny pedagogický ústav v Bratislave
koordinátorka spolupráce so vzdelávacími inštitúciami
členka revíznej komisie
ingrid.valova@statpedu.sk

Back to top
Close Offcanvas Sidebar