Názov organizácie: Asociácia rusistov Slovenska

IČO: 00441091

Názov bankového spojenia: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0033 6738 5553

BIC: SUBASKBX

Mena: EURO

 

POZOR!!!

Pri platení členských príspevkov sa riaďte pokynmi o platení. Nájdete ich v menu INFORMÁCIE – ČLENSKÉ PRÍSPEVKY.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar