V hoteli Arman v Nižnej nad Oravou sa v dňoch 8. – 9. decembra 2023 konalo ARS fórum Učíme sa učiť.

            Jeho mottom sa stali slová jedného zo zakladateľov ruského symbolizmu Valerija Jakovleviča Briusova „Если бы мне жить сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня.“

            Podujatie otvorila prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. a hrou na fujaru RNDr. Štefan Suchý z občianskeho združenia Cyrilometodiada.

            Prítomným sa v online formáte prihovorila aj viceprezidentka Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL), prorektorka Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova, akademička Ruskej akadémie vzdelávania prof. Taťjana Vladimirovna Kortava, DrSc.

            Históriu MAPRJAL a poslanie tejto inštitúcie priblížil učiteľ Gymnázia v Lipanoch a niekoľkonásobný predstaviteľ Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení  asociácie (Šanghaj 2011, Granada 2015, Astana 2019, Petrohrad 2023) Mgr. Dušan Kazimír, PhD.

O priebehu XV. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. – 15. septembra 2023 v Petrohrade v Ruskej federácii, informovali jeho ďalší účastníci, ktorí prítomných oboznámili i so svojimi vystúpeniami na kongrese.

PhDr. Monika Barčáková zo Spojenej školy v Nižnej priblížila cestu k našej prvej národnej digitalizovanej učebnici ruského jazyka «Встречи с Россией сегодня». Ukážky práce s učebnicou neskôr doplnil absolvent Izraelského technologického inštitútu v Haife Matej Kurtulík, PhD.

Návrhy na spoluprácu MAPRJAL s národnými asociáciami rusistov predniesla učiteľka Ekonomickej univerzity a Súkromného slovanského gymnázia v Bratislave PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.

 Východiská kulturologického smerovania cudzojazyčnej edukácie priblížil vo svojom vystúpení Syntetická umelecká kultúra – základ kulturologického smerovania v cudzojazyčnej  edukácii zástupca riaditeľky Školy a gymnázia pre mimoriadne nadané deti v Bratislave PhDr. Milan Bujňák.

Problematiku historickej lexiky priblížil riaditeľ Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD.

Nasledovali vystúpenia troch vysokoškolských profesoriek.

S neologizmami ostatného desaťročia nás oboznámila vyučujúca Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ruskej štátnej univerzity A. N. Kosygina v Moskve prof. Jelena Michajlovna Markovová, DrSc.

Školské divadlo ako učebnú pomôcku priblížila prof. Larisa Anatolijevna Sugaj, DrSc., dlhoročná vyučujúca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Náš bulharský hosť – prof. Liľana Michajlovna Conevová, CSc., ktorá pôsobila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove, charakterizovala mená ako kulturologický fenomén.

So svojimi pedagogickými skúsenosťami sa s prítomnými podelili učiteľky základných a stredných škôl – Guľmira Eľnazarovová (Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave), Bc. Daniela Gondová (šéfredaktorka občasníka Nižnianske ozveny), ktorá obohatila podujatie  krásnou recitáciou ruských textov, Mgr. Marta Jančíková (Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou), PhDr. Iveta Slančíková (Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene) a Mgr. Mária Tarcalová (Spojená stredná škola v Bardejove).

Večer účastníkov v rámci podujatia Genius loci Nižná obohatili hudbou a spevom umelecký rezbár a predstaviteľ autorskej piesne Tomáš Lajmon, speváčka Daniela Iskrová, recitáciou PhDr. Ekaterina Borisova, PhD., Mária Habovštiaková, Ing. Karol HanuľákElena Jakubovičová.

V závere podujatia mali jeho účastníci možnosť pobudnúť v Art Galérii Schürger v Tvrdošíne, po ktorej účastníkov sprevádzala jej majiteľka Ing. Anna Lenková.

Za výkonný výbor ARS Dušan Kazimír

Back to top
Close Offcanvas Sidebar