Naša rusistická obec prijala so smútkom v srdci správu, že 26. marca 2022 nás vo veku 90 rokov navždy opustil náš kolega, najdlhšie pôsobiaci člen Asociácie rusistov Slovenska, prof. PhDr. Michal Rohaľ, DrSc.

Rodák z Čertižného neďaleko Medzilaboriec (1931) po ukončení vysokoškolského štúdia slovenského a ruského jazyka pôsobí najskôr 12 rokov ako učiteľ, z toho 7 rokov aj ako riaditeľ Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Bardejove. Neskôr sa jeho pracoviskami stávajú rusistické katedry v Prešove (1965 – 1981), Nitre (1981 – 1996) a Banskej Bystrici (1997 – 2004). Posledným pôsobiskom je Katedra jazykového vzdelávania (dnes Centrum jazykov) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2001 – 2006).

Jednou z oblastí, na ktorú sa pán profesor zameriaval, bola teória vyučovania ruského jazyka, čo ho predurčilo na to, aby sa v polovici 90-tych rokov minulého storočia stal lektorom prelomovej stredoškolskej učebnice s kulturologickým zameraním pre slovenské školy  Vstreči s Rossijej, ktorej v neľahkých podmienkach vdýchli život Eva Kollárová a Ľudmila Borisovna Trušina.

Osirejú naše rusistické stretnutia bez Vašich odborne erudovaných, no i hlboko ľudských  vystúpení, pán profesor. Česť Vašej pamiatke!

Za výkonný výbor ARS Dušan Kazimír

Back to top
Close Offcanvas Sidebar