Drahá moja priateľka,

vidím Ťa, ako  ma  spolu so svojím manželom pred desaťročiami vítaš v Nitre na veľkom rusistickom podujatí ARS-u. Predstavuješ ma prof. Sotákovi, lebo tak veľmi chceš, aby ma vzal do varšavskej delegácie Kongresu  MAPRJAL, vyratúvaš všetky moje učiteľské prednosti, tak veľmi sa snažíš, venuješ sa mne – dedinskej učiteľke  s pošramoteným kádrovým profilom, ktorého sa druhí tak boja…

To veľké nitrianske podujatie je organizačne  na Tebe – a Ty myslíš na mňa… Bola si taká žičlivá, láskavá,  štedrá na dobré slovo i skutok. Nikdy si sa nezmenila. Bolo Ti to  vlastné. Nijaký dôležitý post – veď si dlhé roky bola prorektorkou dôležitej a úspešnej vysokej školy, rozhodovala si o pracovných osudoch ľudí, vždy v prospech toho druhého – Ťa neurobil suchým činovníkom. Ľudia sa funkciami menia… Koľko takých som videla a  ako by práve takých bolo stále  viac. Ty si bola iná,  svojím postom si pomáhala  druhým. Mali Ťa radi študenti, kolegovia i my, čo sme prevzali štafetu ARS-u. Vždy sme vás s Miškom radi videli, veď bez vás by ARS ani nebol ARS-om. Prichádzala si pripravená a  upravená, elegantná a dobroprajná, s tou veľkou krásnou otázkou: Čím Ti môžeme pomôcť? Pomohla si mi. Sebou. Že si bola… A vlastne stále  si. Vo mne, v nás.

Vďačné naposledy, drahá moja priateľka.

Eva Kollárová

 

Asociácia rusistov Slovenska s hlbokým smútkom prijala oznámenie, že 4. septembra 2019 nás vo veku nedožitých 79 rokov navždy opustila doc. PhDr. Edita Rohaľová, CSc.

Doc. PhDr. Edita Rohaľová, CSc. (* 7. 10. 1940 Bratislava, † 4. 9. 2019 Nitra) študovala v r. 1957 – 1959 na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a v r. 1959 – 1961 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1980 CSc., 1981 doc. Pôsobila v r. 1961 – 1968 na Gymnáziu v Čadci, v r. 1968 – 1971 na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Zlatých Moravciach, okr. Nitra, v r. 1971 – 1982 pracovníčka Katedry rusistiky a západnej filológie Pedagogickej fakulty v Nitre (odborná asistentka, docentka), od r. 1982 pracovníčka Katedry jazykov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (docentka), vedúca katedry, od r. 1994 prodekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a od r. 1999 prorektorka univerzity. Pracovala v oblasti metodiky výučby ruského jazyka a konfrontačnej slovensko-ruskej lexikológie.

Česť jej pamiatke!

Asociácia rusistov Slovenska

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. septembra 2019 o 15.00 h na Cabajskom cintoríne v Nitre.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar