V dňoch 5. – 7. novembra 2019 v Moskve sa uskutočnil II. snem Spoločnosti ruského jazyka a literatúry. Cieľom stretnutia bolo sústrediť pozornosť na problémy výučby ruského jazyka a národnej kultúry. V rámci snemu sa usporiadalo fórum – Kongres učiteľov ruského jazyka a literatúry. Účastníkov kongresu pozdravil aj prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.

Reprezentanti z početných krajín a ruských miest si vymenili skúsenosti z pedagogickej práce a  názory na teoretické a metodologické inovácie. Asociáciu rusistov Slovenska reprezentovala členka ARS a učiteľka bilingválneho bratislavského Gymnázia Ivana Horvátha Ekaterina Borisova. Vo svojom vystúpení oboznámila kolegov s praxou vyučovania ruského jazyka na našich školách, gymnáziách a vysokých školách, venujúc osobitnú pozornosť konceptu prof. Passova Jazyk cez kultúru, kultúra cez jazyk. Takýto kulturologický prístup vytvára zjednotený metodický systém, v ktorom žiaci a študenti dostavajú nielen čisto jazykové vedomosti, ale  prostredníctvom tzv. syntetickej kultúry aj predstavu o umeleckej kultúre Ruska.

Moskovský patriarcha Kirill, vybraný predsedom Spoločnosti ruského jazyka a literatúry, podporil takýto prístup a ponúkol zaviesť na školách všeobecný kulturologický kurz, aby sa v mysliach našich študentov vytvorilo holistické chápanie dejín a kultúry Ruska.  A práve takýto predmet sa od školského roku 2019/2020 začal učiť aj na niektorých slovenských gymnáziách (Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave, Gymnázium Vráble, Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave) a vysokých školách.

Analogické myšlienky vyjadril aj prezident Ruskej federácie Vladimír Putin na zasadnutí prezidentskej rady pre ruský jazyk, ktoré sa konalo v ten istý deň. Vyzval na zachovanie a propagáciu ruštiny ako dôležitej súčasti národného dedičstva a bohatstva.

Účasť na kongrese poskytla slovenským rusistom možnosť  nielen získať nové skúsenosti a informácie, ale tiež prispieť k medzinárodnému dialógu kultúr.

Ekaterina Borisova, Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave

Back to top
Close Offcanvas Sidebar