Štátny inštitút A. S. Puškina zorganizoval v dňoch 3. – 7. 12.2018 v Moskve XVI. Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku, kde naši mladí olympionici dosiahli skvelé výsledky a umiestnenia.

Náš tím pod vedením Heleny Štrbíkovej obsadil popredné umiestnenia, za čo im patrí náš obdiv a vďaka za vzorné reprezentovanie Slovenska v zahraničí.

Zaujímavosťou tejto olympiády je, že víťazi nedostávajú zlaté, strieborné alebo bronzové medaily, ale diplomy za 1., 2. a 3.miesto, ktoré sú rovnocenným ekvivalentom medailí.


1. miesto v kategórii B2: Dávid Šatala, Gymnázium, Poštová ul., Košice
2. miesto v kategórii B2: Martina Olexíková, Spojená škola, Novohradská, Bratislava

Diplom za výbornú odpoveď v ruskom jazyku si odniesli:

Anastasiia Tomliak, Gymnázium v Snine
Katarína Teodora Gajdošová, Gymnázium, Poštová ul., Košice
Timea Jurčová, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Daniel Ševčík, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Diplom za výbornú odpoveď z krajinovedy (vedomosti o Rusku) získali:

Daniel Ševčík, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Anastasija Tomliak, Gymnázium v Snine

Back to top
Close Offcanvas Sidebar