Vážené a milé kolegyne a kolegovia,

ako každý rok, tak aj teraz pripravujeme stretnutie slovenských rusistov, ktoré sme situovali do hotela Arman v Nižnej. Toto prostredie nie je pre slovenských rusistov neznáme. Práve tu sa konali nielen stretnutia ARS, ale aj stretnutia s významnými lektormi (prof. E. I. Passov, prof. L. B. Trušinová, prof. L. L.Vochminová, prof. V. V. Barabaš a iní). Budeme ho realizovať len prezenčne (Príloha: Pozvánka + program), online formu prenecháme Zjazdu učiteľov, ktorú organizuje Ruská federácia a kde ARS zodpovedá za 8. sekciu Zjazdu: «Русская словесность за рубежом» (Príloha č. 3: Инф. письмо), do ktorej Vás srdečne pozývame. Uvádzame link na registráciu online Zjazdu učiteľov http://philol.teacher.msu.ru/node/36/done?sid=8067&token=ef0a9cabfb1478c6ec04314c121f5f59 . Zaregistrovať sa je potrebné najneskôr do 10. 09. 2021.

Tento list Vás teda pozýva na obe podujatia a konkretizuje podmienky účasti.

Na ARS FÓRUM v Nižnej si rusista (alebo jeho vysielajúca organizácia) platí cestu a ubytovanie. Ubytovanie s raňajkami v hoteli Arman je v cene 25 €. Zaregistrovať sa je potrebné do 24. 09. 2021 (viď. Príloha č. 2).

Radi by sme Vás upozornili, že cesta na Oravu je pomerne zložitá. Bola by príjemnejšia autom, a preto začnite fórum už spoločnou cestou s kolegami.

ARS FÓRUM je súčasťou ďalšieho vzdelávania, a preto všetci účastníci podujatia získajú do svojho portfólia certifikáty Metodicko-pedagogického centra, časopis Русский язык в центре Европы 20 a iné metodické materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., prezidentka Asociácie rusistov Slovenska

Pozvanka_program_ARS_FORUM_2021_Nizna

Registrácia na ARS FORUM 2021 Nizna

Информационное_письмо

Back to top
Close Offcanvas Sidebar